SESIONET INFORMUESE VIRTUALE

Të nderuar/a

Kemi kënaqësinë të ju ftojmë në Sesionet Informuese Virtuale për Thirrjen për Propozime në skemën e “Fuqizimit të Shërbimeve Sociale për grupet e Cenueshme në Kosovë në përgjigje ndaj COVID-19” lansuar më 1 Prill 2021 dhe mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të projektit “Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë në reagimin ndaj COVID-19”.

Sesionet Informuese do mbahen në formë virtuale përmes Zoom:
– 14 Prill 2021 – 10:30 – 12:00;
– 15 Prill 2021 – 13:30 – 15:00;
– 16 Prill 2021 – 10:30 – 12:00.
Linku per regjistrim do publikohet me 12.04.2021

Për informata më të hollësishme rreth Thirrjes, ftoheni t’iu referoheni linkut më poshtë:
https://kosovo.savethechildren.net/news/call-proposalsthirrje-p%C3%ABr-propozime-poziv-za-podno%C5%A1enje-predloga

*****
Dear all,

We kindly invite you to the ONLINE INFORMATION SESSIONS for the Call for Proposals on “Enhancing Social Service for Vulnerable Groups in Kosovo in Response to COVID-19” lunched on April, 1st, 2021, funded by the European Union office in Kosovo within the project “Strengthening Social Service Provision for the most Vulnerable Groups in Kosovo in Response to Covid-19”.

Information sessions will be held online via Zoom:
April, 14th 2021 – 10:30 – 12:00h;
April, 15th 2021 – 13:30 – 15:00h;
April 16th 2021 – 10:30 – 12:00h.
*The link will be published in our page on 12.04.2021

For additional details about the Call, please refer to the following link:
https://kosovo.savethechildren.net/news/call-proposalsthirrje-p%C3%ABr-propozime-poziv-za-podno%C5%A1enje-predloga

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na ONLAJN INFORMACIONE SESIJE u vezi poziva za podnošenje predloga projekta “Poboljšanje socijalnih usluga za osetljive grupe kao odgovor na COVID-19“, objavljenom 1. aprila 2021. godine, finansiran od strane kancelarije Evropske Unije na Kosovu u okviru projekta “Jačanje Pružanja Socijalnih Usluga za Najugroženije Grupe na Kosovu kao odgovor na Covid-19“.

Informativne sesije će se održavati virtuelno, putem Zoom:
14. aprila 2021 – 10:30 – 12:00h
15. aprila 2021 – 13:30 – 15:00h
16 aprila 2021 – 10:30 – 12:00h
*Poveznica za registraciju bit će objavljena 12.04.2021

Za dodatne detalje o Pozivu, pogledajte sledeču vezu:
https://kosovo.savethechildren.net/news/call-proposalsthirrje-p%C3%ABr-propozime-poziv-za-podno%C5%A1enje-predloga