Termat e referencës: Ekspert lokal

  Informata Save the Children është organizata kryesore botërore e pavarur për fëmijët. Ne punojmë në rreth 120 vende për të frymëzuar përparime në atë se si bota i trajton …

SESIONET INFORMUESE VIRTUALE

SESIONET INFORMUESE VIRTUALE

Të nderuar/a Kemi kënaqësinë të ju ftojmë në Sesionet Informuese Virtuale për Thirrjen për Propozime në skemën e “Fuqizimit të Shërbimeve Sociale për grupet e Cenueshme në Kosovë në përgjigje …